navigácia obsah

Riešenia

Risk manažment spoločnosti a s tým spojené krytia rizík vyplývajúcich z podnikania predstavujú komplexný proces,ktorý by mal prebiehať v každej spoločnosti kontinuálne s cieľom v každom momente v čo najväčšej miere minimalizovať možné riziká podnikania vyplývajúce z neočákavaných udalostí. Pomerne veľkú časť týchto rizík je možné pokryť poistením a práve v tejto oblasti Vám ponúkame naše riešenia.

Medzi základné riziká,ktoré je možné znížiť alebo eliminovať poistením patria:
  • Znehodnotenie a strata majetku náhodnou udalosťou
  • Ušlý zisk následkom zničenia majetku a straty možnosti produkovať
  • Zodpovednosť spoločnosti za spôsobené škody
  • Zodpovednosť štatutárnych orgánov za chybné rozhodnutia
  • Poškodenie zdravia zamestnancov
  • Poškodenie spoločnosti platobnou disciplínou odberateľov