navigácia obsah

O spoločnosti

Spoločnosť B&H Insurance, s.r.o. pôsobí ako samostatný finančný agent, t.j. sprostredkovateľ poistenia v oblasti neživotného poistenia. Svojou činnosťou sa sústreďuje predovšetkým na stredné a väčšie priemyselné podniky, dopravné a leasingové spoločnosti.

Dlhoročné skúsenosti manažmentu spoločnosti v poisťovníctve a špecializácia zamestnancov na jednotlivé oblasti poistenia zaručuje našim klientom odborné poradenstvo a servis na vysokej profesionálnej úrovni v oblasti poistenia priemyselných a podnikateľských rizík, riadenia finančných rizík, ale aj v oblasti poistenia zamestnancov ako motivačného a stabilizačného faktora podnikateľskej činnosti.