navigácia obsah

Druhy poistenia

Naša spoločnosť ponúka svojim klientom všetky druhy neživotných poistení dostupných na slovenskom poistnom trhu. Jedná sa predovšetkým o:

 • Poistenie živelných rizík
 • Poistenie krádeže a lúpeže
 • Poistenie vandalizmu
 • Poistenie lomu stroja
 • Poistenie elektroniky
 • Poistenie prerušenia prevádzky následkom živelnej udalosti
 • Poistenie prerušenia prevádzky následkom lomu stroja
 • Stavebné poistenie
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie zodpovednosti za vadný výrobok
 • Poistenie zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi
 • Poistenie zodpovednosti štatutárnych orgánov spoločnosti
 • Poistenie profesnej zodpovednosti
 • Havarijné poistenie
 • Povinné zmluvné poistenie
 • Cestovné poistenie
 • Úrazové poistenie
 • Špeciálne druhy poistenia šité klientovi priamo na mieru. Jedná sa o špeciálne druhy poistenia, ktoré nie sú bežne v ponuke poisťovní.